FB Pixel
e-veikals Ienākt / Reģistrēties
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk

Laulību ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

Autors:Madara Karlsberga / PRECOS
Ceremonijas vieta ir viena no pirmajām un arī nozīmīgākajām izvēlēm kāzu plānošanā. Arvien pieaug to pāru skaits, kas izvēlas laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – brīvā dabā vai citā piemērotā vietā.

Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

Tiem pāriem, kas par savu laulības ceremonijas vietu izvēlas dzimtsarakstu nodaļas telpas, visticamāk, jautājumu nav tik daudz, jo viss galvenokārt ir skaidrs.

Ņemot līdzi pasi vai ID karti, jādodas uz sava novada dzimtsarakstu nodaļu, jāuzraksta iesniegums (kas jādara ne ātrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi un vienu dienu pirms vēlamās svinību dienas), jāsamaksā laulības reģistrācijas valsts nodeva 14,00 EUR apmērā + maksa par laulības reģistrācijas svinīgo ceremoniju, un laulības var notikt.

Rīgas dzimtsarakstu nodaļās laulības svinīgi tiek reģistrētas tikai piektdienās un sestdienās. Darba dienās, pēc attiecīgas vienošanās un saskaņā ar darba grafiku, laulību var reģistrēt bez svinīgas ceremonijas un bez viesiem, tikai liecinieku klātbūtnē, lietišķā atmosfērā - kabinetā.

Laulības reģistrēšanas maksa dzimtsarakstu nodaļas telpās

Laulību drīkst slēgt jebkurā no Latvijas dzimtsarakstu nodaļām, tomēr izvēloties to darīt administratīvajā teritorijā, kurā neesat deklarēti, maksa par šo pakalpojumu var būt augstāka nekā savas deklarētās teritorijas ietvaros.

Kā skaidro Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele: “Maksu par svinīgu laulību reģistrāciju nosaka katra pašvaldība individuāli, pamatojot to ar izdevumu tāmi, kas ietver šos izdevumus. Šī pakalpojuma izmaksas tiek apstiprinātas ar domes sēdes lēmumu.”

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Bumbiere-Kaže stāsta: “Laulības reģistrācijas izmaksas ietver: valsts nodeva 14,00 EUR, laulības reģistrācija svinīgos apstākļos  (Rīgas pašvaldības maksas pakalpojums) – 35,01 EUR. Arī citu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem svinīga laulību ceremonija kādā no Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļām izmaksās 35,01 EUR. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās laulību var reģistrēt visas Latvijas iedzīvotāji, laulības reģistrācijas regulējošie normatīvie akti neizvirza kādus īpašus nosacījumus attiecībā uz personu deklarēto dzīvesvietu.”

Savukārt ārpus Rīgas šis pakalpojums būs lētāks. Piemēram, Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā (Skrundas iedzīvotājiem) svinīga laulības ceremonija izmaksās 15,00 EUR.

Taču ārpus Rīgas pakalpojuma maksa par svinīgu laulības ceremoniju citu novadu iedzīvotājiem atšķirsies. Piemēram, Skrundā tā izmaksās 50,00 EUR.

Laulības ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

Šobrīd likums pieļauj, ka laulības reģistrācija var notikt arī dažādās kāzu ceremoniju vietās ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus apstākļus.

Tās var būt gan pilis un muižas, gan citas šim pasākumam piemērotas telpas. Piemēram, Ozolnieku novada dzimtsarakstu nodaļa piedāvā laulības ceremoniju rīkot Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājā "Auči", Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā mājā "Billītes" un Ānes muižā.

Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele stāsta, ka “Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļa piedāvā doties izbraukuma ceremonijā uz skaisto Skrundas muižu vai romantisko Piena muižu. Tāpat arī nekad netiek atteikta laulības reģistrācija citā piemērotā pāra izvēlētā vietā vai brīvā dabā.”

Nav jāsatraucas arī tiem pāriem, kas vēlas laulību reģistrēt pēc iespējas ātrāk, jo laiku, kurā laulība reģistrējama pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un tas neparedz dalījumu telpās vai ārpus tām.

Tomēr jāpatur prātā, ka attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa laulā tikai sava novada administratīvajā teritorijā. Ja, piemēram, dzīvojat Rīgā, bet par savu laulības ceremonijas vietu esat izvēlējušies Ānes muižu, tad jūsu laulību reģistrēs nevis kāda no Rīgas dzimtsarakstu nodaļām, bet – Ozolnieku novada dzimtsarakstu nodaļa.

Laulības ceremonija brīvā dabā

Kā komentē Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola: “Arvien vairāk pāru izvēlas laulību reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – brīvā dabā. Biežāk tieši pāri no Rīgas izvēlas laulības ceremoniju pie dabas. Pāri cenšas atrast oriģinālas un jaunas laulību reģistrācijas vietas, bieži izvēlas tādas vietas, kas traktējamas kā kāzu pieturvietas, bet savas pievilcības un piedāvāto iespēju dēļ tiek izvēlētas laulības ceremonijas rīkošanai.”

Tiek meklētas arvien oriģinālas kāzu ceremonijas vietas, to pierāda arī fakts, ka pēdējos gados arvien vairāk pāru pauduši vēlmi noslēgt laulību baznīcas drupās. Ja izvēle kritusi par labu šādai oriģinālai laulības noslēgšanas vietai, tad izvēlēto baznīcas drupu gadījums jāskata individuāli. Ir tādas baznīcu drupas, kur laulā vienīgi mācītājs (šajā gadījumā uz pāri attieksies visas tās pašas prasības no baznīcas puses, kas attiecas uz laulībām baznīcā), gan tādas, kur laulību var reģistrēt dzimtsarakstu nodaļas pārstāvis.

Jāpatur prātā, ka dzimtsarakstu nodaļai jaunais pāris maksā par tās sniegtajiem pakalpojumiem pēc attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas cenrāža, kurā neietilpst attiecīgās vietas nomas vai ieejas maksa. Tātad, aprēķinot visu nepieciešamo budžetu laulības noslēgšanai, jāņem vērā arī izvēlētās vietas izcenojumi.

FOTO: Laura Viļuma

Dienas, kurās iespējams noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

To, kurās dienās vai cik reižu mēnesī tiek veiktas izbraukuma laulības reģistrācijas, nosaka katra dzimtsarakstu nodaļa. Un tas mēdz atšķirties.

Inese Bumbiere-Kaže skaidro, ka “Rīgā izbraukuma laulības reģistrācijas pasākums tiek organizēts, vienojoties ar attiecīgās nodaļas amatpersonu, kurai ir tiesības izvērtēt klientu izvēlēto laulības reģistrācijas vietu un apstākļus. Vienojoties par izvēlēto laiku, ir jāņem vērā dzimtsarakstu nodaļas darba laiks.”

Nereti izbraukuma laulību reģistrācija ārpus Rīgas var notikt pēc pāra izvēles jebkurā darba dienā un sestdienā, darba laikā, vienojoties par vietu un to, vai šis laiks jau nav aizņemts.

Kā stāsta Anita Ozola, tad “Koknesē iespēja laulāties ir katru dienu. Ja sarunā, laulības ceremonija var tikt novadīta arī svētku dienā.”

Nenoliedzami, tas ir ieguvums topošajam jaunajam pārim, kas par savu kāzu dienu ir izvēlējies darba dienu. Mazie Latvijas novadi ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši laulības ceremonijas vadīšanai dažādās vietās un laikos, kas ir skaidrojams ar mazāku noslogotību.

Arī Dace Grāvele atzīst, ka “it sevišķi vasarā, jaunie pāri arvien vairāk izvēlas laulāties brīvā dabā, tāpat arī iecienītas ir muižas telpas vai to teritorijas. Skrundā laulāties var katru darba dienu un sestdienās.”

Laulības ceremonijas maksa ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

Izbraukuma ceremonijas maksa ir vienāda kā attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, tā “iebraucējiem”. Tātad – primāri jāskatās uz konkrētās pašvaldības noteikto cenrādi izbraukuma ceremonijai un to, kas šajā pakalpojumā ietilpst, nevis uz to, vai kāds no pāra attiecīgajā teritorijā ir deklarēts.

Taču maksa par ceremonijas vadīšanu brīvā dabā vai pāra izvēlētā vietā tiek noteikta katrā pašvaldībā individuāli.

Salīdzināšanai – par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Rīgas pašvaldība noteikusi samaksu 150,03 EUR stundā. Jārēķinās vismaz ar divām stundām, lai nokļūtu līdz izvēlētajai reģistrācijas vietai, sakārtotu dokumentāciju, veiktu laulības reģistrāciju un atgrieztos ar dokumentiem dzimtsarakstu nodaļā.

Citās Latvijas pilsētās un novados šī summa ir fiksēta – Jūrmalas pilsētā izbraukuma ceremonija izmaksās 282,23 EUR, Liepājā 236,00 EUR, Ventspilī 150,00 EUR, Cēsīs 100,18 EUR, Krāslavas novadā 103,30 EUR, Skrundas novadā 85,00 EUR, Gulbenes novadā tie būs 53,66 EUR (citās iekštelpās) un 64,40 EUR (brīvā dabā).

Jāņem vērā arī citi gala cenu veidojošie faktori – vai nepieciešama dekorēšana, muzikanti un prozas lasījumi, cik viesu gaidāms u.c. Šādi papildu izdevumi noteikto summu palielinās.

FOTO: Einārs Freimanis

Dažas dzimtsarakstu nodaļas sadarbojas ar to teritorijā esošām vietām – muzejiem, muižām, pilīm, pat memoriālajiem muzejiem. Izvēloties laulāties kādā no šīm vietām, tiek piemērota noteikta atlaide.

Dažās no ārpus Rīgas esošajām dzimtsarakstu nodaļām ir noteiktas atlaides pāriem, kuru pirmās pakāpes radinieki deklarējušies attiecīgajā teritorijā.

Ceremonijas ilgums un mūzika ceremonijas laikā

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļā oficiālais laulību ceremonijas ilgums ir 30 minūtes. Ceremonijā piedalās ceremonijas vadītājs, mūziķis, vārda māksliniece un ceremonijmeistars.

Tā kā katra dzimtsarakstu nodaļa pati organizē savu darbu, tad šis laiks var nedaudz atšķirties, bet vidēji tās būs 30 minūtes.

Laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām atšķirsies no svinīgās ceremonijas dzimtsarakstu nodaļas telpās.

Izbraukuma ceremonijā Rīgā par izvēlētās vietas noformējumu, muzikālo nodrošinājumu un citām detaļām būs jāgādā pārim pašam. Pie laulājamajiem dodas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ar dokumentiem un amata zīmi.

Citās Latvijas pilsētās un novados dzimtsarakstu nodaļa piedāvā izbraukuma ceremoniju kopā ar dzimtsarakstu nodaļas mūziķiem, ko papildina prozas lasījumi un citas noformējuma detaļas. Izmaksas būs nedaudz lielākas nekā piedaloties tikai ceremonijas vadītājam.

Ikviena dzimtsarakstu nodaļa atļauj pārim aicināt arī savus mūziķus, par to iepriekš vienojoties ar attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

FOTO: Einārs Freimanis

Alternatīva – laulības baznīcā

Ja tomēr, apsverot visus par un pret, plānošanas procesā top skaidrs, ka laulības reģistrēšana dzimtsarakstu nodaļas darbinieka priekšā nav tas, kas ir izsapņots, tad ir iespēja izvēlēties laulības ceremoniju baznīcā.

Neatkarīgi no tā, vai pāris izvēlas laulāties citas administratīvās teritorijas dzimtsarakstu nodaļā vai ārpus tās telpām, vai baznīcā, pārim pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi pirms laulību noslēgšanas no savas administratīvās teritorijas dzimtsarakstu nodaļas.

Kā skaidro Inese Bumbiere-Kaže: „Dzimtsarakstu nodaļas visā Latvijā strādā ar vienotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmu. Mācītājiem nav piekļuves šai sistēmai, un arī datus par attiecīgo personu pārbaudīt var tikai dzimtsarakstu nodaļas.”

Izziņas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar pašvaldības tarifu – vidēji šī cena svārstās zem 3,00 EUR.

Baznīcas izvēle, protams, saistās ar pāra piederību konkrētai konfesijai un draudzei.

Neatkarīgi no tā, vai plānojat laulības ceremoniju Luterāņu Baznīcā vai Katoļu Baznīcā, abiem no pāra ir jābūt skaidrai vīzijai par to, kāpēc laulības baznīcā jums ir nozīmīgas, kā arī ir vērts iepazīties ar Baznīcas prasībām un dažādām niansēm. Lai arī var šķist, ka laulības Pareizticīgajā Baznīcā ir neatrisināmi sarežģīts process, iepazīstoties ar Baznīcas pieeju laulības noslēgšanai, jāsecina, ka tā ir atvērta un pretimnākoša.

Raksta titulfoto: Sandra Melnalksne