FB Pixel
e-veikals Ienākt / Reģistrēties
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk

Laulības pareizticīgo baznīcā

Autors:Madara Karlsberga / PRECOS
Var šķist, ka noslēgt laulību Pareizticīgajā Baznīcā var būt ļoti sarežģīti, it sevišķi, ja viens no pāra pieder citai reliģiskajai konfesijai. Pareizticīgā Baznīca stingri pieturas pie savām prasībām un pieejas laulības noslēgšanai, tomēr tā ir atvērta un pretimnākoša, taču ir vērts iepazīties ar būtiskākajām niansēm. Uz PRECOS jautājumiem atbild Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvis.

Laulības noslēpums jeb laulības sakraments ir viens no Pareizticīgās Baznīcas sakramentiem. Tas ir noslēpums, kurā līgavainis un līgava savstarpēji draudzes locekļu klātbūtnē viens otram un Dievam apsolās būt uzticīgi laulībai, saņemot pēc attiecīgajām lūgšanām priestera iesvētīšanu un Dieva svētību.

1. Ar ko ir jāsāk pāriem, kas vēlas laulību noslēgt Pareizticīgajā baznīcā?

Lai noslēgtu laulību Baznīcā, līgavainim un līgavai ir nepieciešams būt kristītiem un ticīgiem, kā arī censties pieturēties pie kristīgās garīgās dzīves ikdienas nepieciešamajām prasībām, lai varētu savā kopējā dzīvē piepildīt augsto kristīgās laulības pamatuzstādījumu – visas dzīves garumā saglabāt uzticību Dievam Kungam, Baznīcai, saglabāt mīlestību un uzticību viens otram priekos un bēdās.

2. Ko darīt, ja abi vai viens no pāra nav kristīts un/vai nepieder draudzei?

Šādā gadījumā nekristītajam tiek piedāvāts konstruktīvi iepazīties ar Pareizticības pamatmācību un būtību, ja ir gatavs to pieņemt, tad sagatavoties Sv. Kristībai, izvēlēties un nostiprināties kādā no draudzēm, noteiktā laikā kristīties un tad gatavoties Baznīcas Laulībām.

3. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai saņemtu iesvētību, izietu mācību un varētu doties kristīgā laulībā?

Gatavošanās ilgums lielā mērā ir atkarīgs no laulājamo personīgās kristīgās dzīves kvalitātes un gatavošanās aktivitātes – parasti no 3 mēnešiem līdz gadam.

4. Vai ir vēl kāds veids, kā iziet šo pirmslaulību mācību? Vai mācītājs šo piekrišanu laulāties var dot arī individuāli?

Stabilai kristīgai laulībai – mūsdienu laulībai nedraudzīgajā vidē, noteikti nepieciešama saturīga un pietiekami dziļa sagatavošanās, jo kā gan citādi nodrošināt laulības nesaraujamību?

5. Vai ir obligāti vēl kādi kursi vai mācības, kas jāapmeklē, lai noslēgtu laulību baznīcā?

Citi sagatavošanās kursi kristīgai laulībai var tikt izvēlēti pēc pašu laulājamo kritiska nepieciešamības vērtējuma.

6. Pāris ir saņēmuši mācītāja akceptu laulībai, kādi ir tālākie soļi, lai pieteiktu laulību, un, cik ilgu laiku pirms pāra vēlamā laulību datuma tas ir jādara?

Laulību konkrēto laiku nepieciešams noteikt tā, lai līdz tam veiktu likumā noteikto reģistrāciju, lai tas atbilstu Baznīcas noteiktajām laulību dienām un konkrētajā draudzē šis laiks būtu pieejams, kā arī laulājamie paspētu sagatavoties Laulību svinībām tuvinieku un draugu lokā.

7. Vai pāra lieciniekiem arī ir jābūt kristītiem, lai tie varētu pildīt šo pienākumu? Kāda ir šo liecinieku loma Pareizticīgo Baznīcas skatījumā?

Kristīgo Laulību lieciniekiem, protams, pienākas būt kristītiem, lai gan viņu loma ir galvenokārt juridiska – viņi ir laulību fakta liecinieki.

8. Vai pāris, kas piederīgs konkrētai draudzei, var brīvi izvēlēties, kurā no pareizticīgo baznīcām vēlas laulāties? Kāda ir situācija, ja izvēle krīt par labu ne savas draudzes baznīcai?

Ļoti vēlams laulāties savā Draudzē, jo parasti viņu garīdznieks citā draudzē nevar laulāt.

9. Cik maksā laulības noslēgšana Pareizticīgajā baznīcā?

Pareizticīgajā Baznīcā Laulības tāpat kā visi citi svētie dievkalpojumi nevar būt novērtējami naudas izteiksmē, par tiem tiek sniegts labprātīgs ziedojums Draudzes vajadzībām.

10. Ja rodas situācija, ka pāris vēlas, lai tos salaulā viņu draudzes mācītājs, taču citā Pareizticīgo baznīcā, vai tas ir iespējams, kā šādā gadījumā rīkoties?

Šāda vēlme ir ļoti neparasta un speciāla un parasti nav iespējama.

11. Individuāla saruna ar mācītāju pirms ceremonijas – kas tās laikā tiek pārrunāts?

Saruna pirms pašām laulībām var būt par kādiem konkrētiem norises momentiem, jo pamatjautājumi un uzstādījumi ir apspriežami pienācīgu laiku iepriekš, lai varētu tos apzināt.

12. Nereti pāri vēlas salaulāties kādā skaistā vietā – pilī, muižā, pļavā vai jebkādā citā sevis izvēlētā vietā, taču vēlas laulību noslēgt Dieva priekšā. Vai mācītājs var pāri salaulāt ārpus baznīcas telpām?

Pareizticīgais dievnams ir vislabākā un vispiemērotākā svētā vieta Laulības veikšanai, tāpēc meklēt citu nav ne pieņemts, ne atļauts.

13. Ja viens no pāra pieder citai kristīgajai konfesijai – kurā baznīcā notiks laulības un vai tas vispār ir iespējams?

Pareizticīgā Baznīca, laulājot divām konfesijām piederošus cilvēkus, neuzstāda kā konkrētu noteikumu obligātu konfesijas maiņu vai dzīvesbiedra pāriešanu pareizticībā. Mēs pieļaujam pareizticīgo laulības ar katoļiem, luterāņiem, vecticībniekiem. Šādos gadījumos ne-pareizticīgais dzīvesbiedrs pirms laulībām dod solījumu audzināt šajā laulībā dzimušos bērnus pareizticības garā. Tomēr Baznīcas likums šādā gadījumā nosaka veikt Laulību pareizticīgo dievnamā.

14. Ja laulības tiek noslēgtas ar ārzemnieku – vai tulks var piedalīties ceremonijā? Kāda ir prakse?

Tādā gadījumā Laulība tiek kalpota abiem saprotamākajā pieejamākajā valodā, katrs iepazīstas ar Laulību kārtu sev saprotamā valodā, tikai Laulības solījumi var tikt doti ar tulka palīdzību, ja tas ir nepieciešams.

15. Vai saderināšanās ir obligāts nosacījums pirms laulībām?

Laulības izsludināšana Draudzē ir izsenis pieņemta un nepieciešama.

16. Vai gredzeni ir obligāta prasība laulības noslēgšanai baznīcā?

Saderināšana ar laulību gredzeniem ir neatņemama šī noslēpuma sastāvdaļa.

17. Apģērbs – vai ir kādi ierobežojumi?

Šis svinīgākais un svētākais kristīgās dzīves brīdis runā pats par sevi un noliek par pašsaprotamu prasību vissvinīgāko un vienreizējo apģērbu laulājamajiem un svinīgāko apģērbu kāzu viesiem.

18. Plīvurs – Baznīcas attieksme pret tā likšanu/nelikšanu?

Līgavas plīvurs ir sens un skaists līgavas šķīstības un dievbijības apliecinājums svētajā Baznīcas noslēpumā.

FOTO: Anda Upmale

19. Vai ir kādi ierobežojumi vai īpašas prasības laulības slēgšanai baznīcā, ja viens no pāra ir citas valsts pilsonis?

Šajā gadījumā jābūt pareizi noformētiem laulības noslēgšanas dokumentiem, atbilstoši doto valstu likumdošanai.

20. Kas pavada līgavu līdz altārim?

Pareizticīgajā Baznīcā Laulība sākas ar saderināšanu, kura notiek dievnama aizmugurējā daļā, līdz kurienei līgavu var pavadīt viņas tēvs, sekojošajā Laulības gaitā, arī līdz Altārim noslēgumā, viņu pavada līgavainis – vīrs.

21. Vai, noslēdzot laulību, pāris var dot arī pašu sacerētu laulību solījumu viens otram?

Kristīgās Laulības pamatā ir ļoti augstais un svētais dzīves garuma savstarpējais mīlestības un uzticības zvērestveida solījums, tāpēc citi zvēresti būtībā vairs nav vajadzīgi, jo savstarpējai laimei un dvēseles glābšanai pilnīgi pietiek ar to izpildīšanu.

FOTO: Annija Pumpure

22. Vai pārim, piesakot laulības baznīcā, vai pēc laulību noslēgšanas ir jādodas arī uz dzimtsarakstu nodaļu, vai visa dokumentācija tiek sakārtota ar Baznīcas starpniecību?

Tajās draudzēs, kurās ir reģistrēta pilnvarotā persona Laulības dokumentu noformēšanai valsts iestādē, laulājamie likumā noteiktos dokumentus iesniedz viņam un uz Pilsonības Departamentu nedodas, draudzēs, kurās nav pilnvarotās personas, laulājamie paši iepriekš iesniedz nepieciešamos dokumentus un saņem noformētus pirms Laulību dienas.

23. Cik ilgā laikā pēc laulības noslēgšanas tiek oficiāli piešķirts jaunais uzvārds (gadījumā, ja tādu pieņem)? Ja pāris vēlas uzreiz doties ceļojumā ārpus valsts, vai tas ir iespējams?

Pēclaulības uzvārdus reģistrē Departamentā laulības noformēšanas gaitā, par nepieciešamo pases nomaiņu jaunlaulātajiem jāparūpējas pašiem.

24. Vai Pareizticīgā Baznīca laulību, kas noslēgta tikai dzimtsarakstu nodaļā, uzskata par spēkā esošu?

Pareizticīgā Baznīca atzīst juridiski noformētās laulības, taču ticīgie ļaudis vienmēr ir tiekušies un tiecas saņemt Dieva apsolīto kristīgās Laulības svētību Baznīcas svētajā Noslēpumā.

25. Vai ir iespējams (un kuri mācītāji to dara) slēgt laulību tikai Dieva priekšā (bez juridiska spēka), nemainot oficiālo statusu valsts priekšā?

Šāda Laulības noslēgšana nav iespējama, jo pārkāpj valsts likumu, kurš kristiešiem ir jāievēro.

26. Kurš ir tas laiks (gada dienas), kad nav iespējams noslēgt laulību Pareizticīgajā baznīcā?

Pareizticīgajā Baznīcā Laulības nenotiek četru ikgada gavēņu laikā, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās visa gada garumā, kā arī lielo svētku periodos un priekšvakaros. Katra konkrētā gada dienas, kurās nelaulā, ir atrodamas Baznīcas kalendārā.

27. Cik garš ir laulības dievkalpojums?

Laulības dievkalpojuma ilgums ir aptuveni 45 min.

28. Vispieprasītākais laiks laulību ceremonijām baznīcā: vasaras mēneši? Rīts, dienas vidus vai vakars?

Visvairāk laulību notiek jūlijā, augustā un septembrī. Parastais laulāšanas laiks ir laikā no 11.00 līdz 16.00.

29. Ieteikumi/ierobežojumi fotogrāfam, video operatoram – redzēts, ka šie foto/video meistari ceremonijas laikā lokani pārvietojas pa baznīcu un gar altāri – vai ir kādi ieteikumi no Baznīcas tēvu puses, kur tomēr ceremonijas laikā ložņāt nevajadzētu?

Fotogrāfiem un operatoriem vajadzētu savu darbu veikt profesionāli – būt iespējami nemanāmiem un dievkalpojumu netraucējošiem, kā arī nešķērsot telpu starp laulājamajiem un Altāri.

30. Pušķošana – kas to dara? Kad to būtu vēlams darīt – iepriekšējā vakarā, dažas stundas pirms ceremonijas? Vai ir kādi nosacījumi ziedu krāsas izvēlē?

Dievnama izgreznošanu veicam, pirmkārt, par godu Dievam – visa labā Avotam un, otrkārt, par iepriecinājumu laulājamajiem un viņu viesiem. Lai būtu skaisti, atbilstoši svētajai vietai, ziedu izvēle netiek ierobežota. Šo skaisto darbu parasti veic kāzu organizētāji.

31. Vai ir kādi ierobežojumi/norādījumi attiecībā uz mūziku, kas skan, līgavai nākot iekšā baznīcā un pēc ceremonijas? Piemēram, ja jaunais pāris vēlas, lai tiek spēlēta ģitāra un skanētu viņiem īpaša dziesma, vai to var darīt? Vai ir kādi ierobežojumi?

Pareizticīgajā Baznīcā izsenis ir pieņemts viens vispilnīgākais, Dieva radītais mūzikas instruments – cilvēka balss. Pie šīs tradīcijas pieturoties, Baznīcā dzied tikai koris un tikai atbilstošos un skaistos dievkalpojuma dziedājumus, pārējos instrumentus un mūziku atstājot brīvai izvēlei ārpus dievnama sienām.

32. Kā viesi tiek sēdināti baznīcā – vai ir kāds reglaments, piemēram, līgavas viesi pa labi, līgavaiņa pa kreisi, utt.? Kur tiek sēdināti vecāki, tuvākā ģimene?

Mūsu dievnamos lūgšana notiek stāvot Tā Kunga priekšā, dodot iespēju apsēsties tikai vecākiem un vājākiem. Svarīgākajiem viesiem tiek dota iespēja būt tuvāk laulājamajiem. Pēc senas tradīcijas vīrieši parasti lūdzas dievnama labajā pusē, bet sievietes – kreisajā.

33. Kur viesi sveic jaunlaulātos? Baznīcā vai ārpus tās?


Pirmā apsveikšana, parasti ar novēlējumiem un ziediem, notiek Altāra priekšā tūlīt pēc Laulībām un turpinās svinību gaitā.

34. Kurā brīdī vīrs drīkst noskūpstīt savu sievu?

Jaunlaulātie apsveic viens otru ar skūpstu Laulību noslēgumā svētā Altāra priekšā, pēc tam seko tuvinieku apsveikumi.

35. Nepieļaujami – kas ir tās lietas, kas, jūsuprāt, ir baznīcā nepieļaujamas un uz ko vēlaties vērst jaunā pāra uzmanību?

Sagatavošanās laikā laulājamos iepazīstinām ar Baznīcas un dievkalpojuma kārtību, tāpēc viņi zina, ka nepieciešams būt atbilstošā garīgā noskaņojumā, apģērbā un uzvesties saskaņā ar dievnama svētumu.

36. Otrās laulības – vai ir iespējams otrās laulības noslēgt baznīcā (ja pirmās slēgtas dzimtsarakstu nodaļā/ja pirmās slēgtas baznīcā, bet pāris ir šķīries, ja persona ir atraitnis/atraitne?

Otrā laulība Baznīcā ir atļauta atraitņiem un atraitnēm, kā arī tām personām, kuras nav vainīgas iepriekšējās laulības šķiršanā, taču šādi gadījumi izskatāmi katrs individuāli ar garīdznieku.

37. Kas ir laulības zvēresta atkārtošana pēc vairākiem laulībā pavadītiem gadiem? Vai tas ir iespējams?

Uzticības un mīlestības solījuma glabāšana un izpildīšana kristīgajā laulībā ir spēkā katru dienu visas dzīves garumā, tāpēc speciāla atkārtošana nav nepieciešama, tas ir vienkārši jāpilda un tādā veidā jāatkārto ik dienu.

FOTO: Dmitrijs Mokejevs

38. Jūsu kā Baznīcas ieteikumi laimīgai un saskanīgai laulībai?

Baznīcas padomi laimīgai kristīgai laulībai ir atklāti Dieva Kunga likumos jeb baušļos un Baznīcas Garīgajā mantojumā, kurus katram kristietim pienākas labi zināt un uzcītīgi, pastāvīgi pildīt savā dzīvē līdz laulībai un tikpat arī laulībā, lai pasargātu sevi no grēku, īpaši pret laulību vērsto, kaitīgās un destruktīvās iedarbības, kas var atstāt ļoti grūti labojamas negatīvas sekas un nedot iespēju būt laimīgiem laulībā.

Pats svarīgākais cilvēka dzīvē ir darbīgas un dzīvas uzticības un pareizas ticības glabāšana Vispilnīgajam Radītājam, Viņa baušļiem, Viņa svētajai Baznīcai un pastāvīga cīņa ar visu nepareizo un grēcīgo sevī, jo kā gan citādi kļūt spējīgam saglabāt mīlestību un uzticību savam laulātajam draugam, kurš kā cilvēks ir nepilnīgs un visas dzīves garumā mums pacietīgi un dziļi saprotoši jānes vienam otra vājības pēc Kristus piemēra un pavēles, pastāvīgi lūdzot Viņa palīdzību.

Raksta titulfoto: Anda Upmale