FB Pixel

Prieks, ka vēlies ar mums sazināties! Stāsti, kas uz sirds, mēs vienmēr esam Tev gatavi palīdzēt!

Tēma*
Ziņojums*
Vārds*
E-pasts*
Tālrunis
captcha
 • PIEZĪMES
 • VĒSTULES

Kāpēc laulāties baznīcā?

(24)
image

Mikus Solovejs ir Latvijas Kristīgās Akadēmijas lektors un Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants. Savā ikdienas darbā cenšas pamatot uzskatu, ka lūkošanās uz augšu ir visātrākais un veiksmīgākais ceļš uz priekšu.

Mikus Solovejs,  Latvijas Kristīgās Akadēmijas lektors, speciāli PRECOS

Kāpēc laulāties baznīcā?

Dzīvē gadās, ka cilvēki, kas līdz tam bijuši sveši, it kā nejauši viens otru ierauga un ar visu savu būtību saprot, ka šis cilvēks, kas pirms tam bija viens no daudziem, tagad ir kļuvis par vienīgo. Tie iespējams ir skaistākie mirkļi mūžā, kad tu saproti, ka arī otrs, kurš tavā priekšā ir nostājies visā savā neatkārtojamībā, atbild tev ar to pašu. To, ka divu cilvēku mīlestība ir īpaša un sargājama, neapšauba neviens, taču nereti cilvēki uzdod sev jautājumu vai laulības ceremonija baznīcā var ko būtiski pievienot šīm attiecībām. Varbūt tieši pretēji: reliģiskie rituāli var apdraudēt attiecību vieglumu un īpašo brīvības sajūtu. Šādas šaubas iespējams ir pamatotas, jo bieži var novērot, ka pat baznīcā slēgtas laulības automātiski nav pasargātas no sabrukuma, krāpšanas un liekulības. Ja arī šādi it kā reālistiski noskaņotie jaunlaulātie piekrīt laulības ceremonijai baznīcā, tad tikai tāpēc, ka „tā vajag” vai arī tas rada īpašu emocionālu svinīguma noskaņu, jo gājiens no dievnama durvīm līdz altārim, mācītāja respektablais izskats, kāzu fotogrāfijas ar seno katedrāli fonā ir savdabīgas romantikas apdvestas. Šīs pamatos estētiskās lietas varbūt nemaz nav mazsvarīgas, bet ar to vien ir par maz. Nenoliedzami, pārāk maz, ņemot vērā to, kāda tad ir laulības ceremonijas dziļākā jēga? Kristīgā baznīca māca, ka laulības ceremonijā notiek brīnums. Divi cilvēki pēc brīvas gribas izvēlas viens otru mīlēt mūžīgi. Mainoties ar gredzeniem, kas ir mūžības simbols, jaunlaulātie it kā saka, es tev atdodos pilnībā, es uzticos, ka tu mani pieņemsi, kāds es esmu, lai arī būs grūtības, sāpēs, mēs cilvēku un Dieva priekšā apliecinām nest un sargāt savu mīlestību tīru un neaptraipītu.

Bet vai tas ir tik vienkārši kā sākumā izklausās? Protams, nē. Daudzi, kas šodien izvēlas partnerattiecības un civillaulību norāda, ka bieži vien karstie solījumi, pat altāra priekšā, vēlāk izplēn, un viņuprāt godīgāk būtu, ja ne skaļi, tad vismaz klusībā atstāt durvis vaļā, sakot, ka es viņu šobrīd mīlu, taču nezinu, vai viņš ir mans īstais ar ko kopā pavadīt visu atlikušo mūžu. Kristīgā baznīca aicina uzlūkot cilvēku reālistiski, zinot, ka emocionāla jūsma, viegla pavasara reibumam līdzīgā sajūta var arī izgaist. Kopdzīve mēdz būt visai interesants ceļojums un pielāgošanās otra raksturam, ideāliem vai ikdienišķiem paradumiem, kas gadu gaitā var arī mainīties, nereti daudziem ir galvenais klupšanas akmens. Tāpēc pamatos laulības ceremonijā tiek dāvāta Dieva svētība, vēl vairāk - laulības dzīvē tiek ieaicināts Kristus, kurš apsola būt blakus un dot spēku arī tad, kad liksies, ka šī laulība ir pilnīgs pārpratums, ka visi ideāli ir zaudēti, svētums samīdīts. Varbūt tieši tad, kad gribēsies padoties un pašu spēki būs izsmelti, būs pienācis laiks dziļākām attiecībām, jo laulātie sastapsies ar lietām, kuras abiem sevī vajadzēs mainīt ieraugot sevī un otrā cilvēkā to brīnumu, dziļumu un neatkārtojamību, ko iespējams agrāk nekad vēl nebija pamanījuši.

Kas jāņem vērā, ja jaunlaulātie ir no dažādām kristīgām konfesijām?

Romas katoļu baznīca atzīst, ka laulāto piederība dažādām konfesijām nav nepārvarams šķērslis laulības noslēgšanai, ja viņi mācās viens no otra un apliecina ikdienas dzīvē savu uzticību Kristum, taču saskaņā ar Romas katoļu baznīcas spēkā esošajām tiesībām jauktajām laulībām, lai tās būtu likumīgas, vajadzīga baznīcas autoritātes piekrišana, tas ir, vismaz bīskapa atļauja. Pareizticīgā baznīca pieļauj laulības ar Romas katoļu un luterāņu konfesijas pārstāvjiem, taču tam ir jānotiek ar Pareizticīgā bīskapa atļauju, un bērnus vēlams būtu kristīt pareizticībā. Arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji pieļauj laulību ar citu konfesiju kristiešiem.

Kāzu datuma izvēle

Lai varētu noslēgt laulību Romas katoļu baznīcā Rīgā, ir jāpiesakās pie draudzes priestera vismaz 6 mēnešus iepriekš un jāiziet saderināto sagatavošanas kursi. Luteriskajā baznīcā jāiesniedz laulības pieteikums un jāņem vērā, ka laulības drīkst notikt ne ātrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc anketas aizpildīšanas datuma. Pareizticīgajā baznīcā jāņem vērā dienas, kad nelaulā. Tās ir otrdienas, ceturtdienas, sestdienās visa gada laikā, Divpadsmit lielo baznīcas svētku laikā, un Gavēņu (Lielā, Pētera un Pāvila, Dievmātes Aizmigšanas, Kristus piedzimšanas) laikā. Tāpēc laikus vajadzētu griezties pie priestera, lai noskaidrotu laulības ceremonijas datumu.  

Liecinieki

Svarīga loma ir liecinieku izvēlē. Pareizticīgā baznīca paredz, lai liecinieki būtu piederīgi Pareizticīgai baznīcai. Romas katoļu baznīcā par laulību lieciniekiem var būt ikviens, luterāņi norāda, ka labi būtu ja liecinieki būtu ticīgi cilvēki, taču visas tradīcijas uzsver, ka lieciniekiem ir jāspēj uzticīgi būt blakus kā dzīves priekos, tā arī bēdās.

Apģērba etiķete

Daudziem aktuāls ir jautājums kāda ir laulības ceremonijas ģērbšanās etiķete. Jāsaka, ka īpašu instrukciju nav, taču tiek norādīts, ka dievnams nav atpūtas klubs vai pludmale. Būtu vēlams, lai laulības ceremonijas laikā sievietes pleci būtu apsegti. Tērpiem jābūt saskaņā ar attiecīgās zemes kultūras un morāles normām. Svarīgi ir norādīt, ka Pareizticīgā baznīcā saskaņā ar Apustuļa Pāvila norādījumu, sievietes galvai jābūt apsegtai.

Kā norit laulības ceremonija baznīcā?

Laulības ceremonijas jēga tradicionālajās kristīgajās konfesijās pamatos ir līdzīga. Laulības ceremonijā izskan lūgums Dievam, lai laulātie viens pret otru izturētos kā pret dārgumu, kas ir uzticēts pasargāšanai, tiek lūgts, lai arī bērni, kas būs dāvāti šajā  kopībā, iekļautos un taptu audzināti pēc Dieva nodoma kā vecāku  mīlestības auglis.

Nevajag kaunēties un pirms laulības ceremonijas noskaidrot laulības ceremonijas kārtību un katras svētdarbības jēgu. Katrs priesteris to ar prieku paskaidros.

Pareizticīgajā baznīcā un Romas katoļu baznīcā atšķirībā no luteriskās baznīcas laulība ir sakraments. Piemēram, Pareizticīgā baznīca ģimeni sauc par „mazo baznīcu”, tas nozīmē, ka laulības sakramenta dotā svētība ir tikai sākums, un lai turpinājums būtu sekmīgs un laulātie spētu piedzīvot Dieva vadību visai ģimenei, ir jāpiedalās baznīcas dzīvē. Tad arī laulības sakramentā iedēstītā sēkla spēs augt un dot augļus. Jo laulības ceremonijā ir tikai daļa no tas kopības, ko Dievs piedāvā cilvēkam caur baznīcu. Tāpēc arī laulības ceremonija Pareizticīgajā baznīcā un Romas katoļu baznīcā ir krāšņāka un garāka. Romas katoļu baznīcā laulības ceremonija var notikt laulību Mises laikā vai arī ārpus Mises atsevišķi.

Laulību sakraments Pareizticīgajā baznīcā dalās divās daļās. Saderināšana un laulāšana. Laulības ceremonijas pirmajā daļā - saderināšanās laikā pāris apmainās ar gredzeniem. Tas nozīmē, ka abi apliecina, ka laulībā dodas labprātīgi. Tad tiek teikta lūgšana: „Slavēta Lai Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara valstība”. Šī lūgšana Pareizticīgajā baznīcā nes lielu nozīmi, jo ar šiem vārdiem sākas liturģija. Tas nozīmē, ka laulības ceremonija nav notikums, kas norit tikai uz zemes, bet pamatos laulība tiek slēgta debesīs. Otrajā daļā laulību sakramenta kulminācija ir kroņu uzlikšana. Tas nozīmē, ka pirms laulātie dibina ģimeni, viņi saņem īpašu Svētā Gara svētību. Kroņi nozīmē prieku, taču tie nozīmē arī moceklību. Nest otra krustu kā savu. Trīs reizes jaunlaulātie tiek vesti apkārt  analojam,  uz kura stāv Svētais evaņģēlijs. Tas nozīmē, ka visas laulības un dzīves centrā jābūt evaņģēlija principiem. Laulības sakraments paredz, ka laulība nav tikai šo divu cilvēku privāta lieta. Tā ir atbildība Dieva un baznīcas priekšā. Tāpēc Kristīgā baznīca laulības šķiršanu uztver kā traģēdiju, jo laulība un viss ko tajā piedzīvojam ir īpaši sargājama skatoties no mūžības skatu punkta. Kristīgā baznīca māca, ka tieši laulība un ģimene ir tā vieta, kur cilvēks nobriest debesīm. Iemācas ieraudzīt otru, uzupurēties, piedod un galvenais mīlēt.


Raksta titulfoto: Emīlija Bogdānova

Komentāri
 • Jenny 21.05.2007 16:24
  Es un mans draugs ticam,ka baznicā svētītā laulība būs laimīga, svētīta un mūžīga. Svarīgi ir būt ģimenei ne tikai cilvēku un valsts priekšā, bet arī Dieva. Tāpēc arī mēs precēsimies baznīcā, bet ne jau tāpēc, ka "smuki" izskatītos.
 • Elmārs 21.05.2007 23:34
  Kādreiz bija doma, ka varētu baznīcā kāzas notikt. Tāpat vien - smukuma pēc, jo nekāda sakara ar ticību nav. Bet laikam ejot sapratu, ka nu negribu es to baznīcu pat smukuma pēc - priekš kam klausīties tos svētos vārdus, ja iekšēji uzskatu, ka tas vienkārši ir sviesc. Dzimtsarakstu no daļa un āmen!:)
 • dievgosninja 01.06.2007 10:53
  es pilnigi piekritu Elmaram...Ja ieksheji ta doma ir tada, tad nevajag..Nevaag liekuļot, tikai tapēc ka tas ir svinīgāk un smukāk, bet ja iekšēji tā ticība ir - tad vajag!Man ir - un mums arī būs!
 • Jolanta 06.06.2007 09:46
  Pēc manām domām, daudzi neprecas baznīcā, jo tad nav iespējams šķirt laulību. Dzimtsarakstu nodaļa ir kā atkāpšanās ceļš, bet ja nu.....
 • Elmārs 06.06.2007 10:51
  Kā nav iespējams šķirt "baznīcas laulību"? Ko tad darīs, ja abi izlems doties katrs uz savu pusi?
 • Mekarda 06.06.2007 12:10
  baznīcā slēgtās laulības arī var šķirt, nav tur nekādu problēmu, vienīgi varētu būt katoļu baznīcās nedaudz sarežģītāk nekā luterāņu baznīcā.
 • zannie 07.06.2007 01:14
  Mees arii preceesimies bazniicaa,bet ne taapeec lai smuki izskatiitos,bet lai lauliibai buutu ipasha Dieva sveetiiba,kuru nevar izjaukt cilveeks!
 • minciite 12.06.2007 10:31
  Ne jau nu Dievs ir tas, kas garantēs, ka laulība neizjūk! Turklāt es uzskatu, ka nav obligāti jāiet baznīcā, lai iegūtu Dieva svētību! Ja tu patiesi tici, tad tevi svētīs arī tāpat!!!
 • Tamy 20.06.2007 02:01
  Mees esam katolji un preceesimies Romas katolju Bazniicaa Itaalijaa. Kaadeelj? Jo gribas, lai muusu miilestiibu sveetiitu Dievs, jo mees ticam, ka tikai ar Vinja sveetiibu tai ir naakotne, jo mees gribam sev sho Iipasho Liecinieku, kaads nebuus nevienam citam dzimtsrakstu ndaljaa. Dzimtsrakstu nodalja kaa atkaapshanaas celjsh - skumiigi, ka cilveeks precoties domaa, kaa sev atstaat "atpakaljcelju", jo tas noraada, ka jau saakumaa kaut kas neshtimmee, ka nav paarlieciibas par sevi, ka gribas uz visu muuzju palikt ar savu miiljoto. :( Ir taa, kaa raksta autors raksta, ka ne jau taadeelj mees buusim labaaki vai pasargaati vairaak par citeim no visa taa, kas notiek paaru dziivee. Nee! Tieshi to mums teica pirmslauliibu kursaa: - Miiljie, gribiet vai nee, bet buus jums taas pashas probleemas ar naudu, ar darbu, ar beerniem, ar vecaakiem, ar ikdienas raizeem kaa citiem, bet ziniet, ka mees esam te, lai jums paliidzeetu. - Un uz to mees abi ceram. Jau tagad saakam domaat par to, ka vajadzees satuseet meenesii reizi ar preceetiem pariem no bazniicas, forshi kopaa paseedeet, Biibeli palasiit, parunaat un varbuut paliidzeet viens otram. Mums tik ljoti gribas, lai viss izdodas! :)
 • minciite 02.07.2007 12:51
  Kāpēc gan dzimtsarakstu laulības lai nebūtu svētītas?! Es piemēram ticu dievam, bet neticu baznīcai! Es bieži lūdzu, tai skaitā par mūsu kopējo nākoti, bet vai tas, ka es to nedaru baznīcā un nepiederu nevienai konfesijai, nozīmē, ka manas lūgšanas dievs nedzird??? vai tad dievs nav teicis, ka viņš ir visur?! nez kāpēc daži grib iedomāties, ka baznīcā viņš ir vairāk...
 • Susurinsh 17.08.2007 11:47
  Minciit, es tev pilniigi piekriitu! Manas domas par bazniicu un Dievu ir gluži taadas pashas.
 • tlusēnc 10.09.2007 16:41
  Bet Dievs jau ir liecinieks arī dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām kažām- tas ka viņu nepiemin, un tas, ka laulība nenotiek baznīcā, nenozīmē, ka tā nav svētīta laulība un tāpēc tā būs nelaimīga. Laulība būs laimīgi tik ļoti, cik pats pāris, nevis Dievs to vēlēsies.
 • anita_ziemele 15.01.2008 03:19
  Lauliibai bazniicaa nav jeegas, ja abi laulaajamie netic Dievam. Dalai cilveeku liekas, ka vinji salaulaasies bazniicaa un tad lauliibai buus iipasa sveetiiba, bet taa nav. Tad jau driizaak lielaaka sveetiiba lauliibaam buus tad, ja divi ticiigi cilveeki salaulaasies dzimtsarakstu nodaljaa, nekaa divi neticiigi bazniicaa. Lauliibai bazniicaa ir savaadaaka noziime, nevis tikai appreceesanaas - taa ir jaunas kopiigas dziives uzsaaksana nevis divataa, bet trijataa, kaa treso personu savaas attieciibaas un kopeejaa dziivee ielaizot Dievu. Ja lauliiba tiek sleegta ar saadu jeegu, tad taa ir noturiigaaka, jo briizos, kad paarim rodas probleemas, domstarpiibas un visas citas laulaato starpaa sastopamaas gruutiibas, taas ir vieglaak risinaat ticiibas deelj, kas jau pasos pamatos maaca pienjemt ortu cilveeku, kaads vinjs ir, nenosodiit, cieniit, miileet un piedot otram taapat, kaa dievs to piedod. Ja cilveeki veelas laulaaties bazniicaa skaistuma deelj - var jau laulaties arii kaadaa pilii, vai citaa skaistaa vietaa un tas viss buus sviniigi un neatkaartojami. Bet domaaju, ka nav arii pareizi nosodiit tos cilveekus, kas netic, bet veelas laulaaties bazniicaa - taa ir katra pasa dariisana ar Dievu un domaaju ka nevienam cilveekam nav tiesiibu izlemt ko var laulaat bazniicaa un ko nevar.
 • minchux 17.04.2008 21:33
  Arii muusu lailiiba tiks nosleegta bazniicaa. Esmu tur gan kristiita beerniibaa, gan pusaudzha gados iesveetiita un iestiprinaata. Es nevaru apgalvot, ka 100% ticu tam, ko dara bazniicaa, tiem rituaaliem utt, bet ticiiba pati par sevi ir. Taapeec es pat iedomaaties nevaru, ka muusu lauliiba vareetu tikt nosleegta kaut kur citur. Taa kaa tomeer katolju bazniicaa nosleegtu laulibu shkjirt ir ljoti sarezhgjiiti, tad tas liek nopietnaak arii savu leemumu apdomaat. Taa kaa abi esam par to paarliecinaati, tad varu buut drosha, ka arii mans toposhais viirs ir visu kaartiigi apdomaajis :) pie tam cilveeki, ar ko tiekamies pirmslauliibu kursos bazniicaa, ir tik kolosaali.
 • mariti 07.07.2008 00:05
  Man mazai vienmēr likās, ka "zaksā"precās tie, kas taisās šķirties (un man bija blakus piemērs- cilvēki, kas apprecējās zaksā un izšķīrās), bet tie, kas baznīcā ir pa nopietno kopā (kā mani vecāki). Tāpēc es jau no sākta gala domāju, ja laulāšos, tad tikai pa nopietno! Un es eju uz baznīcu, es ticu Dievam... un es nedomāju, ka kādam būs mazāk svētīta laulība.. bet ir jau tā, ka īpaša svētība ir tiem, kas laulību slēdz baznīcā, jo nu piedodiet, bet tie vārdi "Valsts vārdā jūs pasludinu.." skan smieklīgi.. un ja nu Valsts sabrūk, ko tad? Un kā valsts var vispār kaut ko noslēgt? Jo laulība ir augstāka garīga sfēra, kur valstij nav nekādas varas... bez tam uzskatu, ka pat ja cilvēki netic, ir labi, ja viņi laulājas baznīcā, jo tas tomēr dod daudz... un kā saderināto tikšanās reizēs teica- dzimtsarakstu nodaļas sola tikai rozēm kaisītus ceļus un bla bla bla, kamēr baznīca piedāvā reālo "priekos un bēdās un slimībās un veselībā" ... Nu izvēle katra paša ziņā...
 • elini-te 19.08.2008 15:42
  visi te runā par katoļu ticību, pareizticīgo, bet vai kāds var padalities kā ir teksim baptistu draudzēs? pati esmu baptiste, un draugs katolis-gribu notiekti palikt sava ticībā bet tas nozime ka draugam jānāk būs manā ticībā?
 • mariti 02.09.2008 10:36
  Nu bet katoļu baznīcā laulā ar baptistiem! Domāju, ka arī baptistu baznīca laulās ar katoli, bet ja draugam nav svarīga sava konfesija, tad var arī pāriet tavējā ;)
 • Saldumiņš 22.07.2008 12:59
  Baznīca ir Jēzus iedibināta :)
 • Ģiptere 03.08.2008 16:07
  Mēs it kā domājam pēc gada laulāties. Ir tikai tāda problēmiņa- es gribu baznīcā, bet man sdraugs nevar, jo 1. viņš nav kristīts (ko var labot) 2. viņam paliek slikti ieejot baznīcā. :( Pati pie tā pieķērusi nēesmu, taču daudzreiz nācies dzirdēt atgadījumus. Cenšos pamazām kaut kā ievilināt baznīcā un saku, ka jāmēģina, ka varūt tās ir tikai iedomas... (?) Nesanāk! :) Zaksā kaut kā negribās... Arī tādēļ, ka viņam iepriekšējā laulība tur bija, un neveiksmīga!
 • naughtygirl 17.09.2008 23:02
  Mēs negribējām baznīvā, jo 1) es neesmu kristīta 2)negribējām to darīt tikai tāpēc, lai būtu skaisti vai tikai tāpēc, ka tā dara citi, vai tāpēc, ka tad varbūt būtu "pa īstam". Kad jutīsim, ka esam gatavi baznīcai, tad arī to darīsim. Ikdienā baznīcu neapmeklējam, par dievu domājam, taču ne tik ļoti, lai tas kļūtu par dzīvesveidu. Laulības baznīcā šķistu kā tāda liekulība. Ja jau ikdienā par to nedomājam, kāpēc, lai uz kāzām sāktu par to domāt? Varbūt arī, ka tādā gadījumā domas un dzīvesveids mainītos. Bet... Izrunājām to jau pašā sākumā. Un tāds bija mūsu lēmums.
 • Zaigucis 02.11.2008 14:05
  Piekrītu naughtygirl par liekulību. Īpaši smieklīgi izskatās, ka baznīcā precās tie, kas pirms tam par to nievājoši izteikušies, dievam īpašinetic, baznīcā neiet, bet grib vienkārši,lai smukāk izkatās. Ģiptere, nedari muļķības un nespied cilvēkam to, kas nav viņam sirdij tuvs. tev leikas, ka tava laulība būs veiksmīga, ja piespiedīsi draugu precēties baznīcā? Iepriekšējā laulība viņam izjuka ne jau tāpēc, ka zaksā, bet paši cilvēki vainīgi. Viss būs atkarīgs no jums - būs veiksmīga vai nē.
 • kapustiņš 15.01.2009 17:08
  elini- te! tavam draugam nav jānāk tavā ticībā! Es ar savu līgavaini laulāšos baptistu baznīcā, neviens no mums nepieder baptistu baznīcai, bet abi esam ticīgi Dievam, es esmu no Pestīšanas Armijas draudzes, viņš- no luterāņu draudzes.. Baptistu mācītājiem nav tik konservatīvi uzskati attiecībā uz tām lietām, bet viņiem ir konservatīvi uzskati atkal uz citām lietām (lai pāris nedzīvotu pirms tam kopā (nu, tu saproti, ko es ar to domāju) un lai abi ir ticīgi) :)
 • sicinais 23.02.2009 15:42
  Es ticu Dievam, t.i., augstākam spēkam un manuprāt viņš ir klāt visur, ir tikai jābūt ticībai. Tāpēc, manuprāt, ir pilnīgi vienalga, kur tiek reģistrēta divu cilvēku savienība - baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā! Ja ir mīlestība un vēlēšanās saistīties uz mūžu, tad tas var notikt jebkur!
 • Elizabeth 26.03.2009 23:26
  Dievam neticu vispār... Un laulāšanās baznīcā sasaistās tikai ar izrādīšanos. Un tās runas, ka laulība būs svētīta, liekas pilnīgs bulšits - ja tev liekas, ka tava laulība nebūs tik stipra un tāpēc tā tagad būtu "jāsasien ar svētām saitēm", vai tiešām tad ir vērts precēties? Ja diviem cilvēkiem nav lemts būt kopā, tad to neglābs ne baznīca, ne iedomāts tēls Dieva izskatā. Manā skatījumā laulībai likuma priekšā ir daudz lielāks spēks.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties
SAISTĪTIE RAKSTI
 • Uz PRECOS jautājumiem par laulības noslēgšanu Latvijas evanģēliski luteriskajā Baznīcā atbild Garīgā personāla un draudžu daļas vadītājs, Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

 • Var šķist, ka noslēgt laulību Pareizticīgajā Baznīcā var būt ļoti sarežģīti, it sevišķi, ja viens no pāra pieder citai reliģiskajai konfesijai. Pareizticīgā Baznīca stingri pieturas pie savām prasībām un pieejas laulības noslēgšanai, tomēr tā ir atvērta un pretimnākoša, taču ir vērts iepazīties ar būtiskākajām niansēm. Uz PRECOS jautājumiem atbild Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvis.

 • Laulības noslēgšana baznīcā, pēc daudzu pāru domām, ir maģiska, tā dod svētību jaunajai savienībai, aizsargā un sniedz kādu neredzamu spēku. Tomēr laulāšanās baznīcā ir sena tradīcija, kas prasa arī zināmu sagatavošanos.

 • Arvien lielāku popularitāti Latvijā sasniedz laulību ceremonijas ārpus baznīcas un dzimtsarakstu nodaļas. Ja laulība ir oficiāli reģistrēta, ceremonija var tikt novadīta jebkurā jaunajam pārim tīkamā vietā. Ar šādu ceremoniju vadīšanu nodarbojas arī brīvmācītājs Valters Korālis.