FB Pixel
Ienākt / Reģistrēties
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk

Laulības ārzemēs

Autors:Vineta Vilcāne, LV portāls
Latvijas valstspiederīgie, dzīvojot un strādājot ārpus Latvijas, ārvalstīs dibina ģimenes un reģistrē oficiāli savas attiecības, slēdzot laulību. Popularitāti iemantojuši arī tūrisma firmu piedāvātie pakalpojumi – kāzu ceremonijas eksotiskās pasaules vietās.

ĪSUMĀ

  • Slēdzot laulību ārvalstī, jāievēro attiecīgās valsts laulības slēgšanas forma un likumdošana, kā arī Civillikuma noteikumi.
  • Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas par ārvalstīs noslēgto laulību 30 dienu laikā PMLP vai Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs.
  • Dodoties paziņot par laulības reģistrāciju, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, laulības reģistrācijas apliecība un tās tulkojums.
  • Ir valstis, kuru izsniegto laulības reģistrācijas apliecību būs nepieciešams legalizēt un apliecināt ar "Apostille".


Neskatoties uz to, vai laulība ārpus Latvijas slēgta ar Latvijas vai kādas citas valsts valstspiederīgo, personai ir pienākums par noslēgto laulību paziņot Latvijas iestādēm. Nepaziņošana nākotnē var radīt virkni problēmsituāciju ģimenes un mantojuma tiesību jomā. Kārtīgi jāapsver arī uzvārda maiņa kāzu dienā, jo, to nomainot, var rasties sarežģījumi ar atgriešanos Latvijā vai došanos uz citu valsti.

Civillikuma 11.pants noteic, ka Latvijas pilsoņu tiesības doties laulībā ārzemēs noteicamas pēc Latvijas likuma. Tas nozīmē, ka, piemēram, Latvijas valstspiederīgajiem arī ārpus Latvijas nav atļauts slēgt laulību ar radiniekiem taisnā līnijā, starp adoptētāju un adoptēto un citos Civillikumā noteiktajos gadījumos.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, slēdzot laulību ārvalstī, jāievēro attiecīgās valsts laulības slēgšanas forma un likumi. Līdz ar to dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai ārvalstī, nosaka šīs valsts normatīvie akti.

Lai ārvalstīs slēgta laulība būtu spēkā arī Latvijā, kā to paredz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pants, laulībai jābūt reģistrētai, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, un Civillikuma 32., 35., 37. un 38.panta noteikumus.

Reģistrējot laulību ārpus Latvijas, jāņem vērā, ka noteikumi un prakse attiecībā uz laulību reģistrāciju dažādās valstīs ir atšķirīga. Piemēram, ir valstis, kurās baznīcā noslēgtu laulību neuzskata par ekvivalentu civilajā kārtā noslēgtai laulībai. Tāpat ir valstis, kurās slēdz laulību starp viena dzimuma pāriem, bet Latvijā, tāpat kā vairākās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, šādu laulību neatzīst. Saskaņā ar Civillikuma 35.pantu laulība Latvijā starp viendzimuma personām nav atļauta.

Vairumā gadījumu, reģistrējot laulību ārvalstīs, Latvijas valstspiederīgajiem būs nepieciešams attiecīgajā ārvalsts iestādē iesniegt izziņu par ģimenes stāvokli. Nepieciešamības gadījumā šo dokumentu var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) vai arī, atrodoties ārpus Latvijas, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, atrodoties ārvalstī, laulība jāreģistrē attiecīgās valsts iestādē. Tomēr Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir minēti īpaši izņēmumi, kuru īstenošanās gadījumā ārvalstī dzīvojošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi laulību var reģistrēt Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta 4.daļas pirmo punktu to var veikt gadījumā, ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama. 

Par ārpus Latvijas reģistrētu laulību jāziņo PMLP

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" 13.punktu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem jāsniedz ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, ja tās mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā. Tas nozīmē, ka ziņas jāsniedz par ārvalstīs noslēgto laulību. Ziņas jāsniedz neatkarīgi no tā, vai laulība ārvalstī slēgta ar Latvijas valstspiederīgo vai citas valsts valstspiederīgo. Gadījumā ja laulību reģistrējuši divi Latvijas valstspiederīgie, ziņas katram no laulātajiem jāsniedz individuāli, jo, kā norāda PMLP speciālisti, dažkārt ārvalstīs izdotajās laulības apliecībās netiek norādīts personas kods. Lasīt visu rakstu.

Raksta titulfoto: Vilnis Slūka