FB Pixel

Prieks, ka vēlies ar mums sazināties! Stāsti, kas uz sirds, mēs vienmēr esam Tev gatavi palīdzēt!

Tēma*
Ziņojums*
Vārds*
E-pasts*
Tālrunis
captcha
  • PIEZĪMES
  • VĒSTULES

Lietošanas noteikumi

PORTĀLA PRECOS.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Portāla www.precos.lv lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla lietotājam - kā reģistrētam, tā nereģistrētam.

Portāla www.precos.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.precos.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

Precos.lv administrators ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.precos.lv.

Autortiesības

Interneta portāls Precos.lv ir SIA „Entertainment Solutions” īpašums. Tas satur oriģinālmateriālus, portāla lietotāju ievietotus materiālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem.

Lietotājs ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors un/vai īpašnieks vai, ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.

Jūs paturat visu to materiālu autortiesības, kurus Jūs iesniedzat portālam Precos.lv, tai skaitā autortiesības uz tekstiem, attēliem, dažādiem pievienotiem materiāliem un dokumentāciju. Bet Jūs piešķirat arī portālam Precos.lv tiesības iesniegto materiālu rediģēt, kopēt, publicēt, publiski izrādīt, veikt izmaiņas, tulkot, pārstrukturizēt un izplatīt.

Iesūtītājs saprot un piekrīt, ka portālam Precos.lv nav obligāti jāizmanto, jāpublicē un jāpatur publiskā pieejamībā iesūtītais materiāls.

Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no Precos.lv par iesūtītās informācijas izmantošanu.

Reģistrētie lietotāji

Lai kļūtu par portāla www.precos.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrācijas formā sniegt patiesus datus par sevi.

Bez portāla administratora atļaujas nav atļauts reģistrēties ar segvārdu, kas satur uzņēmuma vai muzikālās grupas nosaukumu, www nosaukumu vai norādi uz profesiju, kā arī nav atļauts sava profila foto vietā ievietot foto, kas satur reklāmu vai svešas personas fotogrāfiju.

Portāla administrators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.precos.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Ja portāla www.precos.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

Portāla www.precos.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.precos.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu. Dzēšot profilu, forumā veiktie ieraksti netiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad ierakstā ir norādīts personas vārds, uzvārds vai cita personu identificējoša informācija.

Komentāri un ieraksti forumā

Precos.lv neuzņemas atbildību par forumā publicētajiem portāla lietotāju komentāriem, kā arī par komentāriem pie rakstiem. Jūs pats esiet atbildīgs par informāciju, ko izplatāt.

Precos.lv patur tiesības bez brīdinājuma izdzēst vai rediģēt:

  • komentārus, kas satur cilvēka godu un cieņu aizskarošu informāciju un tādus, kas veicina rasu un nāciju naidu;
  • pašreklāmu forumā un komentāros pie rakstiem;
  • uzņēmumus un individuālos pakalpojumu sniedzējus nomelnojošus komentārus, ja komentāra autors nav atklājis savu vārdu, uzvārdu un kāzu datumu.

Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.precos.lv ir atļautas tikai saskaņojot tās ar portāla www.precos.lv administratoru.

Reklāmas aktivitātes

Ne forumā, ne sludinājumos, ne privātajās vēstulēs nav atļauts publicēt reklāmu saturošus paziņojumus. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā reklāmas sūtītāja profils tiks bloķēts bez brīdinājuma un bez iespējas to atjaunot.

Izņēmums ir foruma sadaļa "Sludinājumi", kurā līgavām ir atļauts ievietot sludinājumus par savu privāto, kāzās izmantoto vai pāri palikušo lietu pārdošanu, bet ne nomu. Kāzu pakalpojumu reklāma sludinājumos nav atļauta - tai ir paredzēta sadaļa "Kāzu pakalpojumi".

Par citām reklāmas ievietošanas iespējām portālā Precos.lv sazinieties ar kādu no reklāmu projektu vadītājiem.

Privātums

Visi portālā www.precos.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Lietotāju personīgie dati nekādā veidā netiek sniegti trešajām personām, izņemot, ja pieprasījumu pēc šādiem datiem veic kāda no tiesībsargājošajām iestādēm.