FB Pixel

Prieks, ka vēlies ar mums sazināties! Stāsti, kas uz sirds, mēs vienmēr esam Tev gatavi palīdzēt!

Tēma*
Ziņojums*
Vārds*
E-pasts*
Tālrunis
captcha
  • PIEZĪMES
  • VĒSTULES

Raunas novada dzimtsarakstu nodaļa

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
+371 64107723
dzimtsaraksti@rauna.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00-16.00, pārtraukums 13.00-14.00 
 
Iesniedzamie dokumenti laulības noslēgšanai:
 
  • Noteiktas formas kopīgi parakstīts iesniegums; 
  • Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.
     
Jāuzrāda: 
 
  • Abu laulājamo personu apliecinošs dokuments;
  • Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga; 
  • Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, par iepriekšējās laulības izbeigšanos; 
  • Jebkuras bankas izsniegta maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu vai maksājumu apliecinošs dokuments no Raunas novada domes
Kartē