FB Pixel
e-veikals Ienākt / Reģistrēties
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk

Limbažu novada dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV- 4001
+371 6407****Parādīt Mājas lapa
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV- 4001

+371 6407****Parādīt

Pakalpojuma apraksts

Limbažu novada dzimtsarakstu nodaļa

Laulību reģistrācija

Laulībā var stāties pēc pilngadības - 18 gadu sasniegšanas. Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja laulību paredzēts noslēgt pie garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, laulību izsludina atbilstoši šīs konfesijas noteikumiem. Tādā gadījumā, ja laulību noslēdz pie garīdznieka,  dzimtsarakstu nodaļā nav jāgriežas.

Personas, kuras vēlas doties laulībā, dzimtsarakstu nodaļai iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda :

 • pasi vai personas apliecību;
 • personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, - bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.
   

Vienojas ar nodaļas vadītāju par laulības reģistrācijas dienu un stundu, un atzīmē to uz iesnieguma.

Pēc laulības iesnieguma iereģistrēšanas notiek laulību izsludināšana. Laulību izsludina uz vienu mēnesi - iesnieguma saņemšanas dienā, sludinājumu izliekot dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Sludinājumā norāda izsludināšanas datumu, kā arī līgavas un līgavaiņa vārdu un uzvārdu. Izsludinātajiem ir tiesība salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu.

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi un jāiesniedz attiecīgas kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību. Ja laulības vēlas noslēgt svešvalodā (izņemot krievu valodu), tad jaunlaulātajiem jārūpējas par ceremonijas tulkošanu, dzimtsarakstu nodaļa ar to nenodarbojas. Tulkošanas iespēja iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Noslēdzot laulību, laulātie pēc savas vēlēšanās izraugās viena laulātā pirmslaulības uzvārdu par savu kopējo uzvārdu. Katrs laulātais laulības laikā var paturēt savu pirmslaulības uzvārdu, nepieņemot kopēju laulības uzvārdu. Noslēdzot laulību, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam laulātajam jau ir dubults uzvārds.

Ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu, laulība nav noslēgta, bet personas joprojām vēlas laulību noslēgt, iesniegumu iesniedz un izsludināšanu sāk no jauna.

Ja kāds no laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase kļūst nederīga ar laulības reģistra parakstīšanas brīdi - tas ir, ar laulību dienu.

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.906 (Rīgā 2013.gada 24. septembrī (prot. Nr.50 130.§)) Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu (Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3. panta septīto daļu).

 • par laulības reģistrāciju - EUR 14
 • par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un  anulēšanu – EUR 7
 • par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7
 • par vārda, uzvārda un tautības maiņu – EUR 71,14
   

No valsts nodevas atbrīvoti:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām
   

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

Atrašanās vieta

Jautā e-pastā!

captcha