FB Pixel

Prieks, ka vēlies ar mums sazināties! Stāsti, kas uz sirds, mēs vienmēr esam Tev gatavi palīdzēt!

Tēma*
Ziņojums*
Vārds*
E-pasts*
Tālrunis
captcha
  • PIEZĪMES
  • VĒSTULES

Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīca

Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002
+371 67613630
+371 27074676
draudzes_kanceleja@inbox.lv
Ar baznīcas vēsturi var iepazīties šeit.

Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Jēzus Kristus. Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus. Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību. Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir, vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildot uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulāto pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāda ir laulības rita būtība.

Laulība var tikt noslēgta Svētās Mises laikā vai ārpus tās. Lai svinētu Laulības sakramentu Dieva žēlastības stāvoklī, nākamiem laulātajiem draugiem tam ir laicīgi jāsagatavojas, vispirms saņemot Gandarīšanas (Grēksūdzes) sakramentu.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama. Katoļticīgie, kas apprecas, nenoslēdzot laulību derību Baznīcas priekšā, atrodas smaga grēka stāvoklī, jo nevar saņemt grēku piedošanu.

Prāvests: Krišjānis Dambergs

Svētā Mise: svētd. plkst. 8.00 (PL), 9.00 (LV), 11.00 (LV), 18 (Sv. Mise ģimenēm) (LV); svētku dienās plkst. 8.00, 11.00, 18.00; darbdienās plkst. 8.00, 18.00.

Draudzes kanceleja: pirmd. - ceturtd. plkst. 9.00-12.00 un 14.00-17.00, piektd. 14.00-17.00, sestd., svētd., valsts un obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās slēgta.
Kartē